Firemné údaje


BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o.
Čab 283
SK-951 24 Čab
Slovensko

Konateľ: Jörg Püttbach
Riaditeľ závodu: Simon Skarabis

Kontakt

Telefón: +421 (0)37 7765-0
Fax: +421 (0)37 7765-122
e-mail: bia-sk@bia-group.com

Registračné údaje

IČO: 46 924 531, IČ DPH: SK 2023661475
DIČ: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka 33254/N
Konateľ: Jörg Püttbach

Odvolanie

Uznesením z 12. mája 1998 - 312 O 85/98 - "zodpovednosť za odkazy", rozhodol Krajský súd v Hamburgu (Nemecko), že pri ponúkaní internetových odkazov môže vznikať istá zodpovednosť za obsah daných internetových stránok. V súlade s vyjadrením tohto súdu táto zodpovednosť nevzniká pri explicitnom vyhlásení týkajúcom sa daného obsahu. Na našej internetovej stránke môžu byť odkazy na ďalšie internetové stránky. Na všetky tieto odkazy sa vzťahuje nasledujúce: Explicitne zdôrazňujeme skutočnosť, že nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah zmienených odkazov, a preto nenesieme za všetok obsah na daných odkazoch z našej domény žiadnu zodpovednosť. Takisto nepreberáme obsah týchto stránok v akejkoľvek podobe. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy umiestnené na našej webovej stránke a na všetok obsah zmieňovaný na banneroch.

Oznámenie o ochrane údajov

Na našom webe používame cookies a podobné technológie, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia. Niektoré sú nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky, iné je možné aktivovať. Súbory cookie, ktoré nie sú aktivované, môžu obmedziť funkčnosť služieb. V závislosti
od funkcie sú údaje poskytované tretím stranám a tieto sú spracovávané. Tento súhlas je dobrovoľný a nie je potrebný na používanie našej webovej stránky. Nastavenia je možné vykonať nezávisle.Ďalšie informácie nájdete v informáciách o ochrane údajov.